مدیر ساختمان کیست؟

لازمه هر آپارتمان مسکونی قانون و فردی برای اجرای آن است. از این رو مدیران ساختمان برای اجرای قوانین آپارتمان نشینی مطرح می شوند.

امروزه با گسترش آپارتمان نشینی و لزوم همزیستی افراد در فضایی مشترک و نزدیک به هم، نیاز به دو چیز بیش از هر چیزی خودنمایی می کند: قانون و مدیری برای اجرای قانون. به همین جهت است که اهالی مجتمع های مسکونی اقدام به انتخاب هیئت مدیره و مدیر ساختمان می کنند و لازم است تا با موضوعاتی چون قانون تملک آپارتمان ها، مجمع عمومی ساختمان، مدیر ساختمان و … آشنا باشند.

مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیماتی است که مجمع عمومی می‌گیرد. مدیر باید در جلسه‌ سالانه مجمع به مدت یک ‌سال با رای مالکین ساختمان انتخاب شود.
در مورد انتخاب مجدد یک فرد به عنوان مدیر محدودیتی وجود ندارد، هرچند توصیه می‌شود این منصب به صورت چرخشی بین مالکین دست به دست شود تا همه نسبت به ساختمان احساس مسئولیت پیدا کنند. ذکر این نکته نیز لازم است که مدیر ساختمان می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان هم باشد.
مجمع عمومی می‌تواند به جای یک مدیر، چند مدیر انتخاب کرده و هیئت مدیره ساختمان را تشکیل دهد. هیئت مدیره ساختمان از نظر اختیارات و وظایف تفاوتی با مدیر ندارد. فقط باید به این نکته توجه کرد که تعداد اعضای هیئت مدیره فرد باشد تا هنگام رای‌گیری تشخیص رای اکثریت با مشکل مواجه نشود.
اگر پیش از پایان مدت ماموریت، مدیر یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره استعفا دهند یا فوت کنند، مجمع عمومی باید جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل داده و مدیر یا هیئت مدیره جدیدی انتخاب کند.

فهرست